Jiabu

Jiabu

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jiabu

Productions

2012 Jiabu Autumn 250g
2012 Jiabu Spring 250g