Huangshan Yiwu

Huangshan Yiwu

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Productions

2012 Huangshan Yiwu Autumn 250g