Guyun

Guyun
古韵

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bulang

Productions

2011 Guyun 500g