Guoyoulin

Guoyoulin

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu forest area.

Productions

2016 Guoyoulin Autumn 250g