Dushang

Dushang
獨賞

Propose Changes

Baohongyinji

380g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Lincang

Productions

2014 Dushang 380g