Dragon of Jingmai

Dragon of Jingmai

Propose Changes

Yunnan Sourcing

100g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh
Region: Jingmai

Productions

2012 Dragon of Jingmai 100g