Donggualin

Donggualin

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yibang

Productions

2013 Donggualin 250g