Dingjipin

Dingjipin
頂極品

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu

Productions

2005 Dingjipin 500g