Dingji Yesheng

Dingji Yesheng
頂極野生

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Yiwu blend.

Productions

2004 Dingji Yesheng 500g