Dehong Yesheng

Dehong Yesheng

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
6 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Dehong

Productions

2016 Dehong Yesheng 400g
2015 Dehong Yesheng 400g
2014 Dehong Yesheng 400g
2014 Dehong Yesheng Mini-cake 2014 Dehong Yesheng Mini-cake 400g
2013 Dehong Yesheng Brick 500g
2011 Dehong Yesheng Brick 2011 Dehong Yesheng Brick 500g