Daqing Gushu

Daqing Gushu

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Daqing (Jinggu)

Productions

2016 Daqing Gushu 400g
2016 Daqing Gushu Autumn 400g
2015 Daqing Gushu 400g
2014 Daqing Gushu Autumn 400g