Chenyun Yuancha

Chenyun Yuancha

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Description:

2008 maocha.

Productions

2011 Chenyun Yuancha 400g