Chenxiang

Chenxiang

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Wuliang

Description:

2007 maocha aged in Nanjian.

Productions

2012 Chenxiang 400g