Chawang Yinxiang

Chawang Yinxiang
茶王印象

Propose Changes

Baohongyinji

380g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

2014 Chawang Yinxiang 2014 Chawang Yinxiang 380g
2013 Chawang Yinxiang 380g