Cha Tou Sheng Yun

Cha Tou Sheng Yun

Propose Changes

Yunnan Sourcing

250g
4 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Description:

Chatou ripe pu'erh brick.

Productions

2014 Cha Tou Sheng Yun 250g
2012 Cha Tou Sheng Yun 250g
2011 Cha Tou Sheng Yun 250g
2009 Cha Tou Sheng Yun 250g