Bohetang

Bohetang
薄荷塘

Propose Changes

Baohongyinji

380g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bohetang

Productions

2017 Bohetang 380g
2014 Bohetang 380g
2013 Bohetang 380g