Bingdao

Bingdao
冰島大樹茶

Propose Changes

Yibang Chamasi

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bingdao, Mengku, Lincang

Productions

2010 Bingdao 400g
2006 Bingdao 400g