Bingdao

Bingdao

Propose Changes

Chenyuan Hao

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bingdao (Lincang)

Productions

2016 Bingdao 357g
2015 Bingdao 357g
2014 Bingdao 357g