Big Snow Mountain

Big Snow Mountain

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Daxueshan (Mengku)

Productions

2016 Big Snow Mountain 400g
2014 Big Snow Mountain Autumn 400g
2010 Big Snow Mountain 400g