Bawai

Bawai

Propose Changes

Yunnan Sourcing

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Bawai (Lincang)

Productions

2016 Bawai 400g
2015 Bawai Autumn 400g