Baijin Diancang Ban

Baijin Diancang Ban
白金典藏版

Propose Changes

Baohongyinji

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Lincang

Productions

2014 Baijin Diancang Ban 357g
2013 Baijin Diancang Ban 357g