Aogu Danqing Wangong

Aogu Danqing Wangong
傲骨單青

Propose Changes

Baohongyinji

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Wangong

Description:

Winter material.

Productions

2013 Aogu Danqing Wangong 357g