888 Gongpin Yucang

888 Gongpin Yucang
贡品御藏

Propose Changes

Yangqing Hao

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Description:

888 cakes made.

Productions

2009 888 Gongpin Yucang 500g