Zhong Cha Ban Xiao Fang Zhuan

Zhong Cha Ban Xiao Fang Zhuan
中茶版小方砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zhong Cha Ban Xiao Fang Zhuan 2003 Zhong Cha Ban Xiao Fang Zhuan 100g
180 pieces in a tong.