Zhi Lian

Zhi Lian
之恋

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Zhi Lian 2011 Zhi Lian 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian