Zheng Shan Qiao Mu Da Shu Cha

Zheng Shan Qiao Mu Da Shu Cha
沱茶正山乔木大树茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zheng Shan Qiao Mu Da Shu Cha 2014 Zheng Shan Qiao Mu Da Shu Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian