Zhen Zi Wei

Zhen Zi Wei
老同志真滋味

Propose Changes

Haiwan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zhen Zi Wei 2012 Zhen Zi Wei 500g
7 pieces in a tong.