Yun Xiang Pu Er

Yun Xiang Pu Er
韵象普洱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yun Xiang Pu Er 2007 Yun Xiang Pu Er 500g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian