Yun Nan Qing

Yun Nan Qing
老同志云南青

Propose Changes

Haiwan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Qing 2006 Yun Nan Qing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian