Yue Chen Yue Xiang

Yue Chen Yue Xiang
老同志越陈越香

Propose Changes

Haiwan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yue Chen Yue Xiang 2012 Yue Chen Yue Xiang 250g