Yu Shou Shan

Yu Shou Shan
老同志玉寿山

Propose Changes

Haiwan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yu Shou Shan 2008 Yu Shou Shan 250g
48 pieces in a tong.