Yu Pin Qiao Mu

Yu Pin Qiao Mu
老同志御品乔木

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yu Pin Qiao Mu 2014 Yu Pin Qiao Mu 400g