Yu Pin Gu Shu

Yu Pin Gu Shu
老同志御品古树

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yu Pin Gu Shu 2014 Yu Pin Gu Shu 400g