Yu Pin Chen Xiang

Yu Pin Chen Xiang
老同志御品陈香

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yu Pin Chen Xiang 2014 Yu Pin Chen Xiang 400g