Yin

Yin

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yin 2012 Yin 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yin 2003 Yin 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian