Yin Xiang

Yin Xiang
印象

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yin Xiang 2010 Yin Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yin Xiang 2009 Yin Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian