Yin Taiji
銀太極
Silver Taiji

Propose Changes

Xizi Hao

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Dingjialaozhai

Productions

2009 Yin Taiji 250g