Yin Se

Yin Se
银色

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yin Se 2007 Yin Se 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian