Yin Hao Qing Bing

Yin Hao Qing Bing
银毫青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yin Hao Qing Bing 2003 Yin Hao Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian