Yi Yuan Qing Bing

Yi Yuan Qing Bing
一源青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Yuan Qing Bing 2011 Yi Yuan Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian