Yi Wu Zheng Shan Gua Feng Zhai

Yi Wu Zheng Shan Gua Feng Zhai
老同志易武正山刮风寨

Propose Changes

Haiwan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Gua Feng Zhai 2012 Yi Wu Zheng Shan Gua Feng Zhai 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian