Yi Pin Xiang

Yi Pin Xiang
老同志一品香

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Pin Xiang 2012 Yi Pin Xiang 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian