Yi Ji San Pu

Yi Ji San Pu
一级散普

Propose Changes

Menghai Tea Factory

125g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yi Ji San Pu 2014 Yi Ji San Pu 125g
24 pieces in a tong, 5 pieces in a jian
Yi Ji San Pu 2012 Yi Ji San Pu 125g
24 pieces in a tong.