Yang Chun San Yue Cha Bing

Yang Chun San Yue Cha Bing
阳春三月茶饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yang Chun San Yue Cha Bing 2008 Yang Chun San Yue Cha Bing 500g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian