Ya Yun Zhen Cang Bing

Ya Yun Zhen Cang Bing
亚运珍藏饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ya Yun Zhen Cang Bing 2010 Ya Yun Zhen Cang Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian