Xueshan Chunlu
雪山春露

Propose Changes

Xizi Hao

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Daxueshan

Productions

2007 Xueshan Chunlu 250g