Xing Yao Ya Zhou

Xing Yao Ya Zhou
星耀亚洲

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xing Yao Ya Zhou 2016 Xing Yao Ya Zhou 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Xing Yao Ya Zhou 2016 Xing Yao Ya Zhou 150g