Xin Hai Bai Nian

Xin Hai Bai Nian
辛亥百年

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Xin Hai Bai Nian 2011 Xin Hai Bai Nian 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian