Xin Ban Wei Zui Yan

Xin Ban Wei Zui Yan
新版味最酽

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Xin Ban Wei Zui Yan 2013 Xin Ban Wei Zui Yan 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian