Xin Ban T7653( Tie Bing )

Xin Ban T7653( Tie Bing )
沱茶新版T7653(铁饼)

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xin Ban T7653( Tie Bing ) 2014 Xin Ban T7653( Tie Bing ) 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian